Dankdag 1 november 2017

Wij danken God voor de oogst van het land,
Van de liefde die Hij “uitgiet” over de aarde,
Levend water met liefde gegeven.


↑ Top  

© Album 2020   Inloggen redacteurs